میلگرد سایز ۱۴ آجدار A3 شاخه ۱۲ متری – کارخانه میانه

تومان