صنعت ساخت و ساز از صنایع محبوب در عین حال سخت و مشکل به شمار می رود. یکی از مشکلات صنعت برای مخاطبان به ویژه پیمانکاران و سازندگان صرف انرژی بسیاری در راستای جمع آوری و خرید محصولات موردنیازشان برای اجرای پروژه است.
ای‌ار متریالز بستری را فراهم کرده است تا مخاطب صنعت ساختمان ساعت های متوالی تماس با خرده فروشان و کارخانجات را به حداقل برساند و زمان این کار را به عنوان هدیه به مخاطب میدهد تا در کنار خانواده پروژه اشان را به راحتی جلو ببرند.
پلتفرم ای‌ار متریالز میتواند جایگزین لیست مخاطبین تلفن همراه شما باشد و از شروع پروژه تان تا تحویل آن نیازهای شمارا در هر مدل، کیفیت و هزینه ای که مایلید برطرف کند.
امیدواریم بتوانیم با صرفه جویی در وقت شما زمان بیشتری برای آرامش شما فراهم کنیم.